Publicidade

Diário Liberdade
Terça, 13 Setembro 2016 16:01 Última modificação em Quinta, 15 Setembro 2016 17:36

Resíduos de Sogama descumprem limites ambientais de contaminantes

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Consumo e meio natural / Fonte: Adega

Perante os diversos intentos de SOGAMA de 'deslocar' o seu vertido de residuos a outras ubicacións diferentes da Areosa (Trazo, Ordes...) ADEGA requeríu da administración a caracterización destes refugallos. A crecente preocupación da poboación situada nos arredores destes novos vertedoiros estaba xustificada: a prática totalidade dos refugallos analisados incumpren cos mínimos legais de contaminantes.

Residuos perigosos (cinzas), escouras, inertes, rexeites da planta, etc. que teñen como destino diversas ubicacións dentro e fóra do complexo de SOGAMA en Cerceda, non son sequera aptos para ser depositados nun vertedoiro. Malia a superárense os límites fixados pola lexislación, SOGAMA estivo verténdoos durante anos nas súas instalacións da Areosa (Cerceda), así como noutros lugares que agora pretende ampliar.

A razón é o case ateigamento do macro-vertedoiro da Areosa que segundo calcula ADEGA, acolle xa arredor de 5 millóns de toneladas de lixo. SOGAMA precisa máis espazo para verter tanto o lixo non tratado como os rexeites da planta, escouras, inertes (vidro e outros materiais) e mesmo residuos perigosos (cinzas da incineradora). De aí os diversos proxectos, máis ou menos camuflados como instalacións de "reciclaxe" que están a xurdir nos últimos meses.

Casos como a "planta de reciclaxe" de escouras proxectada para Trazo e finalmente abandonada polo promotor; ou o vertedoiro de inertes e residuos da construción previsto na parroquia de Lesta (Ordes), no que por certo a palabra SOGAMA non aparece por ningures, evidencian a dimensión do problema que SOGAMA ten para desfacerse da inxente cantidade de residuos que produce.

ADEGA sospeitaba da natureza "inocua" dos refugallos que SOGAMA quere colocar polo país adiante, e con razón. As analíticas ás que tiveron acceso demonstran que cando menos dende 2010, todos os tipos de refugallos enviados a vertedoiro non cumprían cos límites fixados pola normativa galega, estatal e europea.

Unha vez máis ponse en evidencia o perigoso do modelo SOGAMA, baseado na incineración e o vertido, que a Xunta teima en defender a costa da saúde do medio ambiente e das persoas. Esas mesmas persoas e ambiente sobre o que non dubida en verter refugallos altamente contaminantes incumprindo a normativa. Coma unha metástase maligna, SOGAMA quere "socializar" o vertido do seu lixo tóxico promovendo novos vertedoiros fóra do seu "complexo" de Cerceda. Agora son as comarcas veciñas, mais despois estes polos contaminantes poderán xurdir en calquera lugar do país onde haxa concellos cómplices e unha cidadanía despistada.

En ADEGA seguirán "denunciando este auténtico atentado ecolóxico e reclamando da Xunta que cumpra coa normativa ambiental, algo que como ben sabe, resulta imposíbel no caso de SOGAMA. Tamén instamos á veciñanza a estar atenta e a denunciar calquera proxecto que pretenda levar ao seu territorio os vertedoiros "en B" de SOGAMA".

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar