Publicidade

Diário Liberdade
Quarta, 09 Novembro 2016 16:59

Cámara de Ponteareias "atende" demandas de coletivos com local sem condiçons nem estabilidade

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Resenhas / Fonte: AC FestiVal das Brétemas

Este local non cubre as necesidades mínimas requiridas polos colectivos. Tampouco garantiza estabilidade temporal, debido ao inminente cambio de titularidade do mesmo.

Cinco colectivos de Ponteareas, Adenco, Ponte Solidario, PAH, Círculo Feminista e Festival das Brétemas asinaron un comunicado conxunto para informar ao Concello da súa decisión de rexeitar a proposta de cesión dun local da estación de autobuses ofrecida polo Goberno municipal.

A necesidade de locais públicos para poder desenvolver as súas actividades é unha reivindicación destes e outros colectivos da vila desde que pasaron os primeiros 100 días do actual goberno sen cumprir esta promesa electoral.

O rexeitamento ao espazo ofrecido débese, en primeiro lugar, a que o local non require as condicións necesarias e solicitadas por estes colectivos, tanto de espazo como de uso; o local é de pequenas dimensións e non se permite o almacenaxe de útiles no mesmo.

Por outra parte, o acordo proposto polo Concello non garante ningún tipo de estabilidade temporal, posto que o contrato de cesión será “ata que así o decida o Concello e, en todo caso, ata que a Xunta de Galicia recupere a propiedade do mesmo”, feito que o Goberno local solicitou formalmente á Xunta. No propio informe xurídico que se remitiu, aconséllase que o Concello solicite a autorización da cesión á Xefatura territorial de Pontevedra da Xunta de Galicia, propietaria do local. Este documento garantiría a tranquilidade necesaria aos diferentes colectivos para poder facer uso do local.

É moi preocupante a escasa profesionalidade mostrada polo Concello para resolver este problema, posto sobre a mesa hai máis dun ano, para o que non propuxo ningunha solución, esta proposta foi suxerida por un colectivo e todo avance se debe á presión constante dos colectivos. Mostra desta ineficacia é que o contrato de cesión non se corresponde co prometido polo propio alcalde nunha reunión celebrada con estes colectivos o 21 de outubro:  o documento refírese a un local diferente e os gastos de luz e auga pasan a correr a cargo dos colectivos e non da administración municipal.

Con este contrato tamén se manifesta a escasa preocupación do Goberno local por apoiar aos colectivos locais, xa que se  obriga aos mesmos a proceder “cando sexa preciso, ao pintado, ou revogación das  paredes e todas as reparacións precisas das  instalacións do local obxecto de arrendo”. Dita obriga do mantemento da estación de autobuses na fachada exterior está fora das capacidades destes colectivos. Ademais, mediante este contrato non se respecta a liberdade de expresión dos colectivos xa que estipula que só se poderán colocar rótulos no exterior coa autorización previa do Concello.

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar