Publicidade

Diário Liberdade
Terça, 31 Janeiro 2017 16:07 Última modificação em Quarta, 01 Fevereiro 2017 17:16

Batida de lobos em Friol: uso de foguetes, presença e menores e um cam morto

Avalie este item
(1 Voto)
País: Galiza / Consumo e meio natural / Fonte: Adega

ADEGA cualifica de chafallada e esperpento a batida desta fin de semana en Friol, autorizada de xeito "express" pola Xunta. Ilegalidades como a presenza de menores e o uso de foguetes, remataron cun único "trofeo" abatido: un pobre cadelo!

ADEGA tiña solicitado á Xunta a denegación desta batida por non ficar xustificada a adopción desta medida tan drástica, contemplada como unha excepción no Plano de Xestión do lobo. A propia norma que regulamenta o manexo desta especie en Galiza condiciona os "controis da poboación" á comprobación da eficacia dos protocolos e medidas preventivas. En explotacións gandeiras con danos recorrentes por lobo a comprobación da eficacia das medidas preventivas debería ser rigorosa, e de non terse implementado ningunha, non habería lugar a indemnizacións e moito menos autorizar batidas.

A prevención vén mostrándose, nas experiencias existentes, coma o método máis efectivo para reducir os ataques de lobo á gandería. A administración debe traballar no seu impulso aportando asesoramento, asistencia e recursos suficientes, nomeadamente nas zonas con maior índice de danos. A posta en marcha das medidas preventivas debería ser unha prioridade fronte á adopción doutras alternativas e garantir que se apliquen correctamente. Os protocolos deben contemplar asesoramento, axuda e apoio con recursos preventivos suficientes aportados pola Xunta, así como a súa supervisión e contraste na fiabilidade e éxito/fracaso dos medios/recursos empregados, individuais ou en combinación de varios.

Por iso cando os gandeiros solicitan e a Xunta autoriza inxustificadamente batidas de lobo, o que está fallando é todo o modelo de xestión, é dicir, hai un fracaso na adopción das medidas preventivas, nas compensacións, na concienciación e na investigación do lobo e das súas poboacións. E o prezo deste fracaso acaba pagándoo o lobo con chumbo.

Tampouco é de recibo que os "controis" das poboacións de lobo acaben sendo responsabilidade dos cazadores, limitándose a Xunta a "supervisar" (nos casos en que isto acontece). ADEGA pregúntase que supervisión efectuou a administración nunha batida coma esta de Friol, na que o cúmulo de ilegalidades non ten fin: usáronse foguetes para "mobilizar" á fauna (feito este denunciado polo propio SEPRONA); rexistrouse a presenza de menores durante o acto cinexético; e usáronse como apoio para ubicar aos obxectivos cámaras de fototrampeo.

O resultado de semellante despropósito estivo á altura das chafalladas e do cúmulo de irregularidades cometidas: rematou coa morte dun pobre cadelo que tivo a mala sorte de cruzarse no camiño dos escopeteiros.
Como corolario a este esperpento, vimos de coñecer que o concello de Friol vai solicitar unha nova batida "ao non cumprirse o obxectivo da primeira". ADEGA solicitará novamente á Xunta a súa denegación, xunto cunha investigación dos feitos acontecidos no "acto" desta fin de semana, coa fin de depurar responsabilidades. E diante da intención do concello de pedir máis batidas, advertimos á veciñanza do concello de Friol que miren ben polos seus cans...

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar