Publicidade

Diário Liberdade
Sábado, 25 Março 2017 11:01

Dia da Água 2017: porque desaproveitar as águas residuais?

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Consumo e meio natural / Fonte: Adega

A ONU elixíu este tema para celebrar o Día Mundial da Auga (22 de marzo) deste ano. Mias do 80% das augas residuais xeradas no mundo volve a verterse ao ecosistema sen ningún tipo de tratamento nin reutilización

As augas residuais son calquera tipo de auga cuxa calidade se viu afectada negativamente por influencia antropoxénica. Inclúen as augas usadas domésticas e os residuos líquidos industriais, mineiros ou agrícolas. Así como as augas que se mesturaron coas anteriores (augas pluviais ou naturais). As chamadas augas negras son as augas contaminadas con bacterias fecais ou ouriña. As augas grises son as que veñen do uso doméstico como o lavado de roupa, louza, ducha...e por non ter bacterias fecais como as anteriores, son máis facilmente reutilizables e reciclables. Mais cando se mesturan coas negras aumentan o seu volume e a súa necesidade de tratamento.

Os datos mostran que máis do 80% das augas residuais xeradas no mundo volve a verterse ao ecosistema sen ningún tipo de tratamento nin reutilización, 1800 millóns de persoas empregan unha fonte de auga para o consumo contaminada por feces e cada día máis de 1000 nenos morren por causa de enfermidades derivadas de isto, como a cólera, a disenteria, a febre tifoidea ou a poliomelite.

Un dos Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable é o Saneamento da auga.
No ano 2030 deberiamos ser quen de mellorar a calidade da auga, reducir a súa contaminación, reducir as verteduras e os produtos químicos empregados.

Outro obxectivo é reducir á metade a porcentaxe
de augas residuais que non reciben tratamento e aumentar a súa reutilización.

Como conseguir os obxectivos do saneamento?

Desde ADEGA consideran que o uso responsable da auga é unha responsabilidade compartida, é dicir, a Administración debe tomar parte neste asunto e adoptar medidas para unha xestión responsable a longo prazo.
Así, o mellor tratamento das nosas augas residuais é o que non hai que facer, por iso  primeira medida é o aforro de auga.

En segundo lugar é importante adaptar os sistemas galegos a unha xestión adecuada: apoiemos unha xestión localizada, chegando así a zonas rurais nas que hoxe en día aínda non é efectiva a depuración. Os sistemas de depuración ecolóxicos inclúen os que ademais de levar a cabo unha descontaminación das augas, fano con nulo ou moi baixo gasto enerxético, e permitindo realizala preto do lugar de xeneración da auga residual sen necesidade de longas canalizacións como ocorre nos tratamentos de depuradoras convencionais.
Un exemplo son os humidais construídos, constituídos por lagoas ou canais pouco profundos plantados con vexetais propios das zonas húmidas e nos que os procesos de depuración teñen lugar mediante a circulación da auga e as súas interaccións co substrato sólido, cos microorganismos, coa vexetación e incluso coa fauna, descontaminando a auga de xeito natural.

Medidas para aforrar e contaminar menos a auga

Desde ADEGA, volveron publicar neste día unha serie de medidas básicas para racionalizarmos o uso de auga:

MEDIDAS DE AFORRO DE AUGA

No baño:

 • Dúchate en lugar de bañarte. Nun baño por inmersión gástanse entre 150 e 200 litros de auga, nunha ducha, pechando a billa ao enxaboarse, entre 20 e 40.
 • Enche un vaso de auga para limpar os dentes. Aforra entre 10 e 20 litros (fai o mesmo no caso de afeitarte).
 • Tira da cisterna só cando sexa preciso (cada vez que o fas gastas entre 10 e 15 litros de auga).
 • Reduce a cantidade de auga da cisterna introducindo unha botella chea de area e, se é posíbel, múdaa por unha cisterna de dupla descarga.
 • Reutiliza a auga do deshumificador, dos primeiros litros fríos da ducha... para tirar a cisterna.

Na cociña:

 • Non fregues coa auga correndo, introduce a louza nunha cuba para que se molle e abrande, e logo frega empregando só o deterxente preciso. 
 • Non desconxeles os alimentos con auga: sácaos co tempo preciso e déixaos desconxelar na neveira. 
 • Reutiliza a auga de ferver ovos, verduras, etc., para regar plantas, aforras auga e achégalles nutrientes.

Na rega:

 • Rega as plantas á mañanciña ou á noitiña, xa que do contrario a auga evaporarase máis rapidamente.
 • Se tes un xardín (ou balcón) emprega plantas autóctonas ou que consuman pouca auga.
 • Reutiliza a auga da chuvia, do deshumificador, dos primeiros litros fríos da ducha... para regar.

MEDIDAS PARA EVITAR A CONTAMINACIÓN DA AUGA

No baño:

 • Non empregues o retrete coma se fose unha papeleira. De facelo contribúes a malgastar auga, contaminala, e dificultas a súa depuración. As toalliñas húmidas están a ser un grave problema nas cañarías e depuradoras, nunca se deben tirar ao retrete!
 • Esquécete de desodorizantes para o baño que se disolven na auga. Cunha ventilación de dez minutos abonda.

Na cociña:

 • Non vertas aceites ou residuos no vertedoiro. O aceite é un residuo perigoso que contamina milleiros de litros de augas e debe ser xestionado aparte. Infórmate dos puntos de recollida de aceite na túa vila, hai moitos supermercados e entidades que o fan.
 • Rexeita os produtos de limpeza sofisticados, que adoitan ter formaldehidos, fenois... Emprega os de gama ecolóxica ou solucións caseiras (p.e. vinagre e limón). 
 • Pon a lavadora ou o lavalouzas cando estean cheos (carga completa).
 • Emprega deterxentes sen fosfatos, e lava en auga fría, aforras deterxente...  
Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar