Publicidade

Diário Liberdade
Sábado, 08 Abril 2017 11:25

Consórcio das e dos Bombeiros responde por alegado uso de material público por empresas privadas

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Laboral/Economia / Fonte: APR/DL

Adrián Pena, delegado sindical do consorcio non da por boa esta contestación, non quere que se sexa cómplice mirando para outro lado, o acontecido e tan sumamente importante que pediu formalmente unha reunión coa presidenta do Consorcio Dñ Carmela Silva Rego e o deputado provincial Carlos Font.

O pasado 9 de marzo Adrián Pena delegado sindical denunciou publicamente e informou “O consorcio provincial de Pontevedra para a prestación do servizo contra incendios e salvamento” que material publico, en concreto traxes de intervención, estaban no centro de formación “Seganosa”, unha empresa privada, e se levan utilizando para cursos dende fai mais de tres anos, incluso os instrutores usaban estes traxes como persoal.

Pois ben, dende o consorcio por mediacion do xerente Roberto Jorge Correa chegou a contestación o devandito escrito, dicindo basicamente que os traxes fóronse lavar a empresa de formación (curiosamente en Seganosa non hai lavadoras, e lavan a roupa a lavar a nunha empresa externa), e que os traxes están todos de volta.

Esta afirmación é totalmente falsa, segundo Pena, xa que "traxes amarelos que tamén son propiedade do consorcio e non apareceron, e seguen en Seganosa (como se pode ver nas fotos, pegaron o logo de “seganosa” por riba de “bombeiros Salnes”). Tamén e importante o recoñecemento por parte da xerencia de que os traxes son un ben de propiedade do consorcio, polo tanto material publico, e o único que podería proceder a venta dos mesmos e nunca Matinsa".

"A empresa Matinsa despois das denuncias dos delegados sindicais a inspección de traballo e o desvío dos traxes a unha empresa privada empezou a sancionar a estes, parece que estas denuncias non lle fan graza, polo que non quero que esta presunta malversación de material publico quede en saco roto e se chegue ata o final", di Pena.

Pena "Recorda ao xerente Roberto Jorje Correa que o traballo de velar polo material do consorcio e del, dia de hoxe hai material nunha empresa privada ( testigos e material gráfico hai de abondo)". Adrián Pena está "recibindo presión sindical por parte de Matinsa por facer o seu traballo".

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar