Publicidade

Diário Liberdade
Terça, 29 Novembro 2016 18:36

Contratos-programa: o neoliberalismo assalta os centros educativos galegos

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Língua/Educaçom / Fonte: STEG

A Consellería vén de publicar as bases para a convocatoria e selección dos contratos-programa para o curso 16/17, e, coma sempre sucede neste procedemento, resulta un despropósito. 

Tal e coma denuncia a STEG todos e cada un dos cursos, os prazos de presentación das solicitudes (remata o 14 de decembro) fai que no STEG se pregunten se o alumnado non ten dificultades ata pasadas as vacacións de nadal. Que mellora se pode dar nos centros educativos cando pasa a metade do curso tan só para que se presenten as solicitudes? 

Novamente, o feito de que só poida acceder a estes plans de mellora o alumnado a partir de 3º de primaria fai dubidar de se o alumnado menor non ten dificultades, ou non é importante dotar de medios para aquelas crianzas a quen lles custa aprender a ler, a escribir e a adquirir habilidades matemáticas básicas.

De novo, coma todos os cursos, indícase veladamente que os centros que queiran acceder a estes programas deberán "colaborar", é dicir, que sexa o propio profesorado do centro quen imparta estas horas de docencia extra.

Pero o que resulta máis preocupante é a linguaxe que utiliza esta convocatoria, que transpira discurso neoliberal e ese espírito emprendedor que a LOMCE quere meter con calzador ("Lograr un clima de aula e de centro que favoreza o proceso de ensino e aprendizaxe."; "Apoiar a evolución e a integración do alumnado con maior capacidade e motivación para aprender"...) e sobre todo, a repetición ata a saciedade do termo "éxito escolar". Que entende a administración por "éxito"? "Moito nos tememos que o seu éxito consiste tan só nos bos resultados académicos, e non o de conseguir que o alumnado desenvolva todas as súas capacidades para formar unha cidadanía autónoma e crítica, que debería constituír o obxectivo do ensino público", din na STEG.

E xa, para rematar, no STEG están "escandalizados" de que a prioridade para a concesión destes programas sexa a participación nas reválidas, unha chantaxe inaudita para os centros educativos que non queiran someterse á disciplina neoliberal desta administración. Ou será que aquí queren meter pola porta de atrás ese aumento dos recursos para os centros que saquen mellores resultados nas reválidas?

No STEG seguen opoñéndose á convocatoria destes contratos-programa, xa que consideran que deberían ser universais para todos os centros educativos que acreditasen estas necesidades, que non deberan aumentar o horario de traballo do profesorado e que en ningún caso deberan consistir na impartición de horas de clase a maiores para o alumnado que xa de por si ten dificultades.

Polo tanto, o STEG segue esixíndolle á Consellería que se quere aumentar o "éxito" do alumnado, o primeiro que debera facer é dotar aos centros dos recursos materiais e humanos que lles corresponden, sobre todo no referente ao profesorado de apoio, que reduza as ratios de alumnado para poder realizar unha mellor detección, diagnóstico e actuación temperá das dificultades do alumnado e que desvincule calquera dotación de recursos públicos aos resultados académicos ou das reválidas.

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar