Publicidade

Diário Liberdade
Terça, 14 Fevereiro 2017 13:36 Última modificação em Sexta, 17 Fevereiro 2017 10:32

Ausência de soluçons habitacionais da Cámara Municipal da Corunha para pessoas sem recursos ou ameaçadas de despejo

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Repressom e direitos humanos / Fonte: Stop Despejos Corunha

Nos últimos meses Stop Desafiuzamentos Coruña analizou nas súas asembleas a política de vivenda, de servizos sociais e de rescate cidadán do Concello da Coruña, observando numerosas e inadmisibles deficiencias:

-Non se está concedendo os 8 meses de fianza para que as familias con escasos recursos consigan optar a unha vivenda en réxime de aluguer.

-Non existe a axuda á mudanza das persoas desafiuzadas, si a solicitas descontano da axuda de urxencia que che corresponde.

-Non está claro cal é o importe da axuda de emerxencia nin cando se pode dispoñer dela. Pensamos que a axuda era de só 1.500, pero recentemente dende a concellería de Xustiza Social e Coidados aseguráronnos que en verdade é dun total de 3.000, dividida en dúas partidas distintas de 1.500, sen unha clara razón de devandito fraccionamiento

-Non se pode consentir que un goberno aconselle a un afectado que se quede sen pagar nunha vivenda en réxime de aluguer, en espera de que un xulgado ditamine que a ten que abandonar. "Ese consello non se nos ocorre dalo nin a nós porque pensamos nas persoas e nos coidados que necesita, non en escatimar ata o límite a cuantía dunha axuda ou orzamento que sae dos nosos petos", din da Plataforma. O lóxico sería que o goberno tivese un protocolo de actuación que resolvese estas situacións no canto de arroxar ao afectado a unha espiral de pobreza, a cal lles xéra unha grave situación de nerviosismo que lles provoca problemas de saúde mental. "Moitos dos nosos compañeiros teñen crises de ansiedade producidos pola posibilidade real de quedarse sen un dereito básico como é o de ter unha vivenda digna", lembran.

- Non está nada claro o conxunto de axudas que di ofrecer a concellería de Xustiza Social e Coidados e ademais están moi mal difundidas. Isto provoca que moitísimos cidadáns non soliciten axudas ás que teñen dereito, e peor aínda, que nin as coñezan. Por este motivo solicitamos que se publique toda a información referente ás axudas que ofrece o concello: as cuantías das mesmas, os requisitos para acceder a elas, etc.

- As familias con nenos en risco de desafiuzamento seguen tendo medo de ir a servizos sociais porque creen que lles poden quitar a custodia dos seus fillos. A defensa da infancia ten que ir encamiñada a impedir que os pais caian na exclusión social, nunca a separar aos menores dos seus pais.

- Séguense asinando acordos cos mesmos bancos de sempre sen esixirlles o cumprimento dun código de boas prácticas.

- As familias en risco de exclusión social, incluso algunhas ás que xa se lles subastou a vivenda, seguen pagando impostos municipais como o IBI ou a plusvalía.

- Seguimos con só 5 vivendas para o aloxamento temporal de persoas desafiuzadas sen ningún recurso. O Concello xa dispoñía de devanditas vivendas ao pouco de acceder ao goberno. Como é posible que en máis de 20 meses non se conseguira nin unha soa vivenda máis...? No último pleno municipal o PSOE falou de que non sabía que uso se lle estaba dando ás 403 vivendas de propiedade municipal das que dispoñemos. É verdade que se dispón de todas esas vivendas? Como é posible que logo de facer ese larguísimo inventario das propiedades municipais que tanto se anunciou , non se acadara ningún resultado...?

- Que Stop Desafiuzamentos saiba, non se están tomando medidas para poñer en circulación as aprox 20.000 vivendas baleiras que hai no término municipal da Coruña.

- "Por que este ano quedaron 6,5 millóns de euros da concellería de Xustiza Social e Coidados sen gastar? É evidente que NON se están utilizando os recursos existentes en OFRECER AXUDAS SOCIAIS a miles de cidadáns que a precisan".

-Sobre a Renda Social Municipal. Por qué os 2,1 millóns de euros que sobraron neste exercicio destináronse a partidas que non teñen nada que ver coa súa finalidade, en lugar de ser reinvertidos noutras partidas referentes a SERVIZOS SOCIAIS? Como é posible que sobre diñeiro nesta partida (para o próximo ano hai 2 millóns de euros presupostados en lugar dos 3 prometidos) e haxa tantísima xente sen recursos, aos que non se lle concede NINGUNHA axuda? Hai sobretodo 2 requisitos que se esixen para cobrar a axuda que a plataforma coruñesa non admite: 1. Copia de denegación da RISGA ou prestación similar, para poder acceder á RSM. O lóxico é que mentres estás esperando a que se che aprobe a RISGA, xa deberías estar cobrando a RSM si cumpres cos requisitos...E ISTO NON SE PRODUCE. 2. Copia do préstamo hipotecario ou contrato de aluguer da vivenda.

-EMVSA ía ser unha ferramenta para garantir e facilitar o acceso á vivenda, e non se cumpre... Debería de dispoñer, entre outras cousas. dun Plan de Acceso á Vivenda Digna, encargarse da xestión dos alugueres sociais, así como a creación dunha oficina de mediación e asesoramiento. A día de hoxe, nada disto estase a realizar, de feito a maioría dos cidadáns non saben nin da súa existencia.

-Aínda non hai suscitado a creación dunha oficina gratuita para informar dos dereitos que teñen os afectados pola cláusula chan, polos gastos de tramitación da hipoteca, polo vencimiento anticipado e demais cláusulas abusivas, etc. En Barcelona e en Madrid xa comprometeron a súa creación.

- O Concello rexeita a aplicación do Plan de Vivendas Baleiras por parte da Xunta, "posiblemente con algo de acerto... Está claro que esta medida é insuficiente, ata denigrante para o afectado, pero ía enfocada a paliar un enorme problema co que nos atopamos a diario: persoas con escasos recursos que perden a súa vivenda e non poden acceder a unha vivenda en aluguer, xa que os propietarios que alugan ven un alto risco de impago. Se se rexeita este Plan, terá que ser a condición de propoñer OUTRO MÁIS ADECUADO E XUSTO... e non vemos que iso se produza... Recentemente, en Miño chegouse a un acordo entre a Xunta, o SAREB e o Concello para conseguir un aluguer social cunha vivenda baleira do SAREB... Por qué en Coruña non se aplica e mellora ese convenio?", din de Stop Desafiuzamentos.

-É de MÁXIMA URXENCIA conseguir unha bolsa ampla de vivendas en propiedade municipal para destinalas ao aluguer social de familias sen recursos. Mentres non se consiga, non vai ser posible aplicar unha política de vivenda digna.

-Non se está cumprindo o convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e a FEGAMP. Este acordo inclúe a posibilidade de suspender temporalmente os lanzamentos ata que se consiga unha vivenda alternativa. Nos casos de desafiuzamentos por aluguer non se adoita levar a cabo este dereito.

-Moitos afectados seguen sen poder solicitar axudas polo simple feito de ter débedas con algunha administración pública.

-Non se levaron á práctica as medidas prometidas para erradicar o chabolismo.

-Os desahucios programados en San Vicente de Elviña foron paralizados... pero... aínda 20 meses despois.... os veciños seguen protestando todas as semanas en Alfonso Molina, porque non se lles garante que poidan quedarse de forma definitiva nas súas vivendas...

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar