Publicidade

Diário Liberdade
Domingo, 30 Abril 2017 09:13

Nova agressom à praia de Aguete, em Marim

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Consumo e meio natural / Fonte: CNM

A Praia de Aguete é un dos principais atractivos naturais e paisaxísticos de Marín, unha das praias máis visitadas do concello polas persoas que se achegan en temporada estival. Porén, tamén sofreu unha serie de actuacións que a deterioraron, como a construción do porto deportivo que fixo bascular a area dunha beira a outra da praia, ou a construción dun “chale” no medio da praia.

A pesares destas agresión a Praia de Aguete segue tendo o seu encanto e continúa sendo unha praia bastante natural. Recentemente tivemos coñecemento dunha nova agresión consistente en talar os loureiros e facer movementos de terras na beira este da praia, onde está situada a primeira baixada e o acceso á coñecida como Praia dos Namorados.

Segundo informa o BNG, esta obra consistiría na realización dun muro de 3 metros de altura e 40 metros de lonxitude. Un muro desta altura vai ter un gran impacto visual, e esteticamente vai alterar o entorno, moito máis cando se talan as árbores que podían disimilar ou ocultar esta desfeita.

Parece ser que o propietario dos terreos onde se realizan estas obras ten o permiso de Costas máis non a correspondente licenza municipal. O Concello de Marín é coñecedor desta situación polo tanto ten que actuar paralizando as obras e iniciar un expediente administrativo sancionador. O Concello ten a obriga de velar pola legalidade urbanística e a conservación do medioambiente, independentemente de quen sexa o propietario dos terreos onde se realizan estas obras.

Aínda no caso de ter todos os permisos, iso non quita que o proxecto teña que cumprir cos requisitos da lexislación vixente, que como di a Lei de Costas no seu artigo 44.2 “Deberán prever a adaptación das obras ao entorno en que se atopan situadas e, no seu caso, a influencia da obra sobre a costa...”

Todo isto debería sabelo a delegación de Costas que dou un permiso sen proxecto por un motivo irreal como é unha suposta contención de terras que en ningún intre se moveron do sitio. Costas debeu evitar a tala das árbores e velar polo cumprimento da lei e do interese común, moito máis tendo en conta que esa actuación é de dubidosa legalidade por invadir zonas de paso e superar os límites da liña de costa.

O Colectivo Nacionalista de Marín demanda "a inmediata actuación do Concello de Marín paralizando esta obra e obrigando a reposición da vexetación e do entorno, tal e como estaban anteriormente, por parte do responsábel".

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar