Publicidade

Diário Liberdade
Terça, 17 Outubro 2017 19:30

Comunicados de MGS e Briga sobre a crise incendiária da última semana

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Consumo e meio natural / Fonte: Diário Liberdade

Reproduzimos as análises difundidas polo Movimento Galego ao Socialismo e pola organizaçom juvenil Briga, em relaçom aos devastadores fogos florestais da última semana.

MGS

Defender o monte é defender Galiza!

A vaga de lumes que asolou o noso país constitúe unha traxedia de enormes proporcións, mais en ningún caso unha catástrofe natural nen inevitábel. Os incendios forestais teñen detonantes e autores directos, mais tamén causas estruturais que foran reiteradamente denunciadas nos últimos anos. Dado que non só non se tomaron medidas para as atallar, senón que se aprobaron algunhas – política forestal, lexislación sobre montes, eucaliptos, biomasas, etc...— que só favorecen a súa reincidencia e expansión, podemos sinalar, sen ningún tipo de dúbida, que existen graves e directas responsabilidades políticas nos gobernos autonómico e central.

A conexión entre poder político e económico é absoluta no noso país. A política do Partido Popular non obedece a ningunha consideración que teña en conta as mínimas necesidades humanas, sociais, a preservación do territorio ou a protección do medio. O Executivo galego e central actúan en grande medida como comités de administración dos monopolios, nomeadamente en favor de ENCE no que se refire á política forestal. Determinadas leis aínda en tramitación, como a Lei de Iniciativas Empresariais, só confirmarán esta premisa.

Os nosos montes, as vivendas e finalmente as nosas vidas son vítimas da ofensiva neoliberal despregada polo capitalismo, que presupón novos e máis graves ataques do capital ao traballo. A derrota dos traballadores en campos como a reforma laboral, a devaluación salarial e a extensión da precariedade acaba por ter consecuencias na extensión dos lumes: unhas semanas antes desta vaga de lumes a Xunta, que se nega a criar un servizo permanente de extinción de incendios, despedía uns 500 traballadores, para se aforrar os custos da súa estabilidade. Esta ofensiva do capital implica una nova fase histórica moito máis destrutiva que a anterior, caracterizada entre outros factores pola incorporación dos sistemas ecolóxicos á explotación masiva. Coincide no noso país cun acelerado proceso de terciarización e urbanización que entende o abandono e despoboamento do rural como un compoñente imprescindíbel da modernización.

Non existe política forestal máis alá da que dita o capital, nin medidas de prevención, nin recursos suficientes de extinción. Máis unha vez, unha grave catástrofe obrigou ao noso pobo a se organizar de forma espontánea e inmediata, cos recursos precarios ao alcance e con enormes riscos: dos mariñeiros que tentaban parar a inabarcábel maré negra aos veciños que teñen algúns caldeiros e mangueiras para extinguir un lume insondábel. O mesmo Estado que perfecciona os seus aparellos represivos, opresivos e extractivos carece voluntariamente de capacidade para asegurar unhas condicións mínimas de seguridade para a poboación. O pobo galego nada gaña ao permanecer como colonia de España.

Do MGS transmitimos a nosa solidariedade a todas as vítimas, ás traballadoras e traballadores que loitan contra o lume, e a todas as galegas e galegos que dunha forma ou doutra encararon as lapas e as súas consecuencias. Apelamos a nos organizar e mobilizar para denunciar responsabilidades e esixir outro futuro para os nosos montes e a nosa nación.
Comité en Defensa do monte Galego:
10 medidas de país contra a desfeita

Dende 1988 até hoxe en Galiza, e segundo datos oficiais, téñense producido máis de 100.000 incendios forestais que queimaron máis de 500.000 has. de monte, das que preto de 200.000 has. eran de arboredo.

Dende 1995, hai uns 10.000 incendios ao ano, un incendio por cada 2 Km2 de superficie forestal –a media estatal é dun incendio por cada 25 Km2. En Galiza, co 7,7 % da superficie forestal estatal, acontecen o 45% de todos os incendios, estando un 30% da superficie forestal afectada.

DEZ MEDIDAS PARA LOITAR EFICAZMENTE CONTRA OS LUMES

1. Un ordenamento territorial acorde coas características do noso país, no que o monte ocupa uns 2/3 do territorio e coa maior densidade de núcleos de poboación de Europa. Evitar o despoboamento, o abandono dos usos tradicionais e a forestación de terras agrarias ao tempo que se fomentan alternativas produtivas sustentábeis para o medio rural.

2. Unha nova política forestal que promova a multifuncionalidade do monte e protexa as súas funcións ecosistémicas (regulación do ciclo hídrico, sumidoiro de carbono, reserva de biodiversidade) e sociais.

3. Un novo Plano Forestal que contemple os montes como algo máis que subministradores de madeira barata para triturar ou queimar, que limite a expansión das especies pirófitas e alóctonas e que promova unha silvicultura preventiva e sustentábel.

4. Incremento dos esforzos e os investimentos en prevención, que deberían ser superiores aos de extinción. Os labores de prevención, vixilancia, loita contra o lume e rexeneración deben desenvolverse durante todo o ano.

5. Planificación e desenvolvemento de programas de rexeneración hidrolóxico-forestal nos montes queimados para evitar a perda de solo e a erosión, prohibindo a mudanza de usos e a especulación nestes terreos.

6. Labores de rexeneración da vexetación natural nas zonas queimadas.

7. Promoción do incremento dos montes públicos e reforzar o papel das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común, impedindo a súa privatización e a entrada de capital especulativo no monte.

8. Profesionalización os equip

os de prevención, detección, extinción e rexeneración nos incendios, que deben estar baixo un mando único dependente da Xunta de Galicia, evitando privatizar os seus servizos.

9. Rapidez e transparencia no acceso á información sobre os lumes, poñendo a disposición da cidadanía as ferramentas informáticas e de comunicación precisas.

10. Fomento da Educación Ambiental a todos os niveis para promover na sociedade valores e comportamentos compatíbeis coa preservación do medio. Formar e informar especialmente ás Comunidades e propietarios de montes, para promover o sentimento de vencello e identidade positiva entre a veciñanza e o monte.


Briga

Posicionamento público da Mesa Nacional de BRIGA perante a vaga de incêndios

Perante a vaga de lumes que calcinou ontem o nosso país e que após umha semana continua a estar ativa, BRIGA, organizaçom juvenil da esquerda independentista, quer manifestar o seguinte:.

A nossa absoluta condenaçom à política irresponsável, de caos e ecocídio da Junta da Galiza que, além disso, nas passadas semanas despediu quase 500 profissionais do SEAGA, como elas mesmas informam num comunicado feito público e no qual também se informa da decissom de retirar os carros utilizados nas tarefas de vigilância e extinçom esta passada sexta-feira, quando as condiçons metereológicas já se sabiam que iam ser adversas e com os montes do nosso país ardendo. Sabemos das responsabilidades políticas por umha ordenança florestal criminosa que prima o monocultivo de eucalipto, desde umha óptica de espólio e curtoprazismo na procura do máximo lucro para umhas poucas e que causa miséria e destruiçom no nosso meio para as mais.

Transmitimos o nosso profundo pessar e apoio às famílias, amizades e conhecidas das quatro vítimas mortais. Enviamos indiscutíveis fôlegos a todas as pessoas que sofrérom danos económicos, humanos, materiais e ecológicos nas suas realidades mais próximas.

O profundo orgulho pola liçom de solidariedade, organizaçom popular, habilidade e amor polo coletivo dada ontem polas comunidades de vizinhas e o povo galego nas tarefas de extinçom dos lumes. Ontem fomos nós quem reduziu a devastaçom e quem freou o horror e a dor. Fazemos um chamamento ao conjunto da nossa militância e do tecido associativo galego a continuar ao serviço das demandas do povo nas cadeias humanas que percorrem o país, nas tarefas de ajudas às evacuadas... colaborando nisto na medida das nossas possibilidades.

Apoiamos o Comité Interempresas das CRTVG na sua reclamaçom da demissom do Diretor Geral e Responsável de Informativos pola cobertura dos lumes da jornada do 15 de Outubro. Ontem agromou no seio da sociedade galega a indignaçom sobre a desinformaçom pola canle pública de todas as galegas. Mentres o pessoal fora de quenda pedia material para gravar e emitir em tempo real, negava-se-lhe isto, o desmantelamento e o uso da TVG com fins políticos por parte do PP supom a a desinformaçom de todo um povo. Reclamamos o nosso direito a estar bem informadas e gozar duns serviços públicos de qualidade.

Fazemos um chamamento ao conjunto do povo galego a mobilizar-se nas concentraçons em repulsa do acontecido convocadas para hoje às 20h em diferentes vilas e cidades galegas. BRIGA, como parte da rede social galega, continuará com humildade a trabalhar na eclossom de jornadas de mobilizaçom encaminhadas a punir os responsáveis políticos do acontecido e a acabar com a barbárie.

Dada a situaçom de caos e terrorismo ámbiental sucedida ontem as nossas reclamas urgentes som:

- Demissom do Presidente da Junta da Galiza, Alberto Nuñez Feijoo, o Vice-presidente Alfonso Rueda Valenzua e a Conselheira de Meio Rural Beatriz Mato Otero e posterior investigaçom polas atuaçons efetuadas a respeito dos lumes na Galiza e eventual causa penal contra os responsáveis políticos.

- Investigaçom das principais empresas de extinçom de incêndios florestais, tanto a sua relaçom com a Junta da Galiza como as suas atuaçons contra os lumes. Investigaçom das causas dos incêndios provocados e dirimir as responsabilidades dos mesmos.

- Criaçom dum corpo especializado, público e de serviço contínuo ao longo de todo o ano que realizem trabalhos de prevençom (no inverno), extinçom, investigaçom e vigilância. Com umhas condiçons laborais equiparáveis aos corpos de bombeiros

- Profundo reordenamento florestal, reduzindo radicalmente a produçom de monoculturas de eucalipto e atribuindo às empresas papereiras e aos proprietários do setor responsabilidades económicas diretas no cuidado da matéria-prima e das áreas dedicadas à produçom deixando-as em ótimas condiçons de limpeza e manutençom, incluindo o pagamento dos serviços de extinçom eventuais de incêndios.

Por último, despedimo-nos enviando um abraço a todas aquelas que levam noites sem durmir, às que nestes dias luitarom contra as chamas, a todas aquelas que organizam e difundem mobilizaçons de apoio e de protesto. Sodes pátria, sodes Galiza, sodes o movimento que anulará e superará o estado atual das cousas.

Só o povo salva o povo.

Mesa Nacional de BRIGA, a 16 de outubro do 2017, Galiza.

Denantes mortos que escravos

Viva Galiza ceive, socialista e feminista

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar