Publicidade

Diário Liberdade
Sexta, 12 Agosto 2016 17:21 Última modificação em Segunda, 15 Agosto 2016 01:20

Sindicatos relacionam precariedade laboral do pessoal e desastre dos incêndios

Avalie este item
(0 votos)
País: Galiza / Consumo e meio natural / Fonte: CIG

Lamentablemente, Galicia acapara estes días os titulares nos medios de comunicación pola vaga de 
incendios forestais que asolan a nosa Comunidade, a maioría deles provocados pola acción incendiaria de 
desalmados criminais que, non só están destruíndo o noso patrimonio natural senón, tamén, poñendo en 
risco os bens materiais e, o que é peor, as vidas de moitas persoas.

Diante desta gravísima situación, as organizacións sindicais representativas dos profesionais do Servizo de
Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais (Spdcif) da Consellería de Medio Rural, queren
resaltar o traballo de todos ós traballadores e traballadoras que están participando, ata a extenuación, nas
labores de coordinación, dirección, vixilancia e extinción, tanto no propio Spdcif, como nas diferentes
administracións, entes e empresas que forman parte do dispositivo de loita contra o lume nesta dura
campaña.

Trala vaga de incendios de 2006, despois dos devastadores incendios das Fragas do Eume e Xurés no ano
2012, os de Oia e Carnota no 2013, o de Cualedro no 2015, dende as catro organizacións sindicais,
advertimos ós responsables da Xunta de Galicia de que iso podería pasar se non se adoptaban as medidas
necesarias.

Os sindicatos representativos, ofrecéronse en todo momento a un diálogo contrucivo cos responsables da
consellería de Medio Rural para que Galicia volvera dispoñer do dispositivo que sexa acorde coas
necesidades do noso país na prevención e loita contra os incendios forestais. Fronte ó modelo de
dispositivo fragmentado e privatizado que despregou a consellería de medio rural – e que condena ós
traballadores a unhas condicións laborais e salariais inxustas e precarias- as organizacións sindicais
propuxeron un modelo público e único dependente do propio Spdcif como garantía de eficacia
contrastada e de servizo á cidadanía; un modelo no que os procesos de selección sexan únicos para todos e
con listas únicas de contratación para que todos aqueles profesionais que se enfrontan ós incendios
forestais teñan os mesmas esixencias de partida; un modelo que remate coa incertidume profesional do
elevado número de interinos que existe actualmente e que supón 1/3 dos profesionais do Spdcif; que
remate coa precariedade dos traballadores que actualmente son contratados durante 3 e 9 meses para que
se poidan desenvolver a necesarias tarefas de prevención durante os meses de inverno; un modelo que
recoñeza o traballo desenvolto polos traballadores como bombeiros forestais; un modelo que atenda á
adecuada formación e promoción profesional dos traballadores para enfrontarse con máis garantías a lacra
dos incendios; un modelo, en suma, que remate coa privatización e fragmentación do dispositivo o que
redunda nunha menor eficacia e maior desprofesionalización.

Para lograr isto, as organizacións sindicais, esixen á consellería a que abra inmediatamente as mesas de
negociación necesarias para lograr todos estes obxectivos e iniciar, así, o camiño para que Galicia deixe de
ser triste apertura de titulares e portadas de medios de comunicación, para que remate o sufrimento da
xente e a destrución do noso patrimonio natural.

Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Doaçom de valor livre:

Microdoaçom de 3 euro:

Adicionar comentário

Diário Liberdade defende a discussom política livre, aberta e fraterna entre as pessoas e as correntes que fam parte da esquerda revolucionária. Porém, nestas páginas nom tenhem cabimento o ataque às entidades ou às pessoas nem o insulto como alegados argumentos. Os comentários serám geridos e, no seu caso, eliminados, consoante esses critérios.
Aviso sobre Dados Pessoais: De conformidade com o estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 de Proteçom de Dados de Caráter Pessoal, enviando o teu email estás conforme com a inclusom dos teus dados num arquivo da titularidade da AC Diário Liberdade. O fim desse arquivo é possibilitar a adequada gestom dos comentários. Possues os direitos de acesso, cancelamento, retificaçom e oposiçom desses dados, e podes exercé-los escrevendo para diarioliberdade@gmail.com, indicando no assunto do email "LOPD - Comentários".

Código de segurança
Atualizar

Publicidade

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: diarioliberdade [arroba] gmail.com | Telf: (+34) 717714759

O Diário Liberdade utiliza cookies para o melhor funcionamento do portal.

O uso deste site implica a aceitaçom do uso das ditas cookies. Podes obter mais informaçom aqui

Aceitar